Triúr Ban Óg (Three Young Women): Episode 3

Details

Location

Andersonstown, Conamara Gaeltacht, Derry, Falls Road, Galway, West Belfast

Year

2010

Date

Length

30min 50sec

Audio

sound

Format

colour

Source

Solas Productions

Courtesy

Cormac Ó Cuinn, Irish Language Broadcast Fund, Malin Andersson, Solas Productions

Rights Holder

Northern Ireland Screen, Solas Productions

It is illegal to download, copy, print or otherwise utilise in any other form this material, without written consent from the copyright holder.

Description

Sa tsraith seo Triúr Ban Óg leanann muid Róise, Krystal agus Niamh agus iad ar aistear féiniúlachta le fáil amach cad é atá in ann dóibh sa domhan mór.

Niamh: Tá Niamh Ní Chearúil 19 agus is as Doire dí, an áit ar chaith sí a saol ar fad go dtí ar na mallaibh nuair a bhog sí go Béal Feirste le staidéar a dhéanamh mar ábhar múinteora ag Coláiste Mhuire.  Tá croi Niamh go hiomlán istigh sa Ghaeilge agus sa teanga a theagasc don chéad ghlúin eile, agus mothaíonn sí faoi phribhléid go bhfuair sí Gaeilge óna hathair Paddy, agus í ag fás aníos.  Chaith Paddy aon bhliain dhéag  da shaol sa Chéis Fhada agus le linn dó bheith istigh sa phríosún d’fhoghlaim sé Gaeilge agus bhuail sé le máthair Niamh, Dorothy.   Thosaigh máthair Niamh ag scríobh chuig cime gan aithne bheith aici air agus lean siad ag scríobh chun a chéile ar feadh 8 mbliana.  Sa deireadh phós siad nuair a scaoileadh Paddy saor agus tháinig Niamh ar an tsaol roinnt blianta ina dhiaidh sin.  Agus Niamh ceithre bliana déag d’aois scar a tuismitheoirí.

Sa tsraith seo, Triúr Ban Óg leanann muid Niamh le linn dí bheith ag cuartú eolais ar  luathbhlianta a saoil. Is mian léi fáil amach fán tréimhse a chaith a hathair san IRA agus i bpríosún agus fán tionchar atá aige seo ar an duine atá intí féin sa lá atá inniú ann.  Mothaíonn Niamh go bhfuil cúlra faoi cheilt aici.  Is mian léi an ciúnas a bhaineann lena cúlra a bhriseadh le hoibriú amach cá as a dtáinig sí le go dtuigfeadh sí cá háit a bhfuil sí ag dul sa tsaol.

Róise: Cailín 18 mbliana d’aois í Róise Nic Corraidh as Baile Mhic Aindir, Iarthar Bhéal Féirste. Tá a saol caite aici le seinm ceoil agus le le hamhránaíocht. Chuaigh sí ar stáitse don chéad uair lena hathair Johnnie agus í 8 mbliana d’aois, agus as sin amach tá an ceol ag croílár a saoil. Is aoibhinn le Róise dul ar stáitse, agus tá sí ag smaointiú ar ghairm phroifisiúnta sa cheol. Sa tsraith fhaisnéise Triúr Ban Óg, leanaimid Róise agus a cuid scrúduithe A-leibhéal á gcríochnú aici, agus as sin go dtí Ollscoil na Gaillimhe. Glacann sé páirt sa chomórtas ‘Cailín Gaelach’ i Ros Muc, agus téann sí in iomaíocht san Oireachtas sa chatagóir do dhaoine fásta don chéad uair riamh. Leanaimid í ar thuras chuig foinsí na hamhránaíochta sean-nós i dTír Chonaill, agus tagann sí chun cinnidh maidir lena todhchaí mar amhránaí. 

Krystal (Gráinne): Tá Krystal (Gráinne) Ní Fhrighil 17 mbliana d’aois agus tá cónaí uirthi i nGaoth Dobhair, Tír Chonaill. Tháinig Krystal chun cónaí le teaghlach Uí Chuireáin mar pháiste altrama agus í 13 bliana d’aois. Le linn a hóige chaith Krystal sealanna le teaghlaigh altrama éagsúla sa Ghaillimh, agus chaith sí tamall faoi chúram altrama chomh maith, toisc nach raibh tuismitheoirí s’aici in ann aire a thabhairt di. Ligeadh faillí ina cuid oideachais, ach ó tháinig sí go Gaoth Dobhair d’fhoglaim sí Gaeilge laistigh de thrí bliana, agus thosaigh sí ag teacht chuici féin.  Sa tsraith fhaisnéise Triúr Ban Óg cuirimid aithne ar Krystal, ar a tuismitheoirí altrama Aodh agus Teresa, agus ar a deirfiúr úr Sara. Leanaimid a saol laethúil agus í ag dul i muinín le cuidiú ona teaghlaigh altrama. Tá féiniúlacht nua á cruthú aici i nGaoth Dobhair. Ar deireadh, leanaimid Krystal tríd an Ardteistiméireacht, agus í ag bogadh go Gaillimh chul freastal ar an ollscoil – saol nua arís di féin, agus seans chun bualadh le duine dá gaolta fola b’fhéidir.

___________________________________________________________________________________________________________

In Triúr Ban Óg we closely follow the everyday life of three young women and their journeys towards finding out more about their identity and where they belong in the world.

Niamh Ní Chearúil is a 19 year old Derry girl who has lived there all her life until recently when she moved to Belfast to study at St Mary’s teacher training college.  She is completely passionate about her language, and about passing it on to young children, as she feels priviliged that she was given Irish as a young girl from her father. Niamh’s father Paddy taught her Irish when she was young.  Paddy spent 11 years in Long Kesh prison where he learnt Irish during the blanket protest and also met Niamh’s mother Dorothy. Niamh's mother started to write to an unknown prisoner while at University, and for 8 years they exchanged letters, and got married when Paddy was released. Niamh was born a few years later. When Niamh was 14 her mother and father separated.

In Triúr Ban Óg we follow Niamh as she seeks to finds out more about her early life, about the time her father spent in the IRA and subsequently in prison and ultimately how this has shaped the young adult she has become today. She doesn't want the silence and the stigma that commonly is attached to the kind of heritage that is hers.  She doesn’t want this to be her way of dealing with the past   but wants to break the silence and start asking question so that she can  feel more sure of who she is in the future and about where she comes from.

Róise Nic Corraidh is an 18 year old girl from Andersontown, West Belfast.  Róise has been singing and playing music all her life.  She began performing on stage with her father Johnie at the age of 8 and music has been a central part of her life ever since.  Róise loves to perform and has thought seriously about a career in music.  In Triúr Ban Óg we follow Róise as she completes her A Levels and goes to University in Galway, we watch as she performs at the Gaelic Girl competition in Rós Muc and competes in the adult singing competition for the first time at the Oireachtas.  We follow her as she traces the roots of sean-nós singing in Donegal and decides wether or not to make a career of her singing.

Krystal (Gráinne) Ní Fhrighil is 17 years old and lives in Gweedore, Donegal.  Krystal came to live with the Ó Cuireáin family as a foster child at the age of 13.  During her childhood Krystal spent time living with various foster families, around Galway and also spent time in residential care, as her birth parents couldn't take care of her. Her schooling was neglected when she was younger, but she has, since coming to Gweedore learned Irish within a few years and started to blossom. In Triúr Ban Óg we get to know Krystal, her daily life with her foster parents Aodh and Teresa, and her foster sister Sara.  
 

Notes

Is comhlacht úr léiriúcháin fhaisnéise é Solas Productions atá lonnaithe i nDoire agus i nGaoth Dobhair atá faoi stiúr Cormac Ó Cuinn agus Malin Andersson.  Is as Malmo na Sualainne do Malin, áit ina bhfuil a comhlacht léiriúcháin Malin Andersson Film aici féin.  Déanann Malin scannáin chruthaítheacha faisnéise idirnáisiúnta atá dírithe ar ghlór a thabhairt do mhná óga na linne seo.  Rinne Malin stiúradh agus léiriú ar ’Belfat Girls’ (2006) a bhain duaiseann ar fud na hEorpa mar aon le ’Blood Sister’ (2010).  Sular bhunaigh Cormac Solas Productions in 2008, d’obair sé go fórleathan mar léiritheoir san éarnáil teilifíse agus ealaíon.

______________________________________________________________________________________________

Solas Productions is a documentary film production company based in Derry and Gweedore, Donegal, owned and managed by Cormac Ó Cuinn and Malin Andersson.  Malin Andersson is a film maker from Malmo, Sweden where she runs her own company Malin Andersson Film.  She makes international, creative, observational documentaries; her last films concentrating on giving young women a voice. Malin made the award winning ”Belfast Girls” (2006) and most recently directed and produced ”Blood Sisters” (2010).  Before forming Solas Productions Cormac Ó Cuinn worked exstensively as a Producer and Production Manager in television and as an Arts Producer. 

Credits

Directed and Filmed by Malin Andersson

Produced by Cormac Ó Cuinn and Malin Andersson (Solar Productions)

Executive Producer: Tom Maguire (Borderline Productions)

Edited by Mirjam Strugalla, assisted by Rosie Ní Dhomhnaill

Funded by the Irish Language Broadcast Fund

Originally broadcast on TG4

Links

×

Please scroll to review and accept our terms and conditions (last updated on ) before viewing the moving images content.

To remember your terms and conditions acceptance, you can register as a site member or allow cookies on your browser.